Sunday, August 21, 2011

:::Plain vanilla:::
Jangan ketakutan tak tentu hala. Jika pasti ia milik anda, jagalah. Kerana seluruh petala dan semesta, sudah berpunya. Hakiki.

No comments:

Post a Comment

tourist