Monday, August 15, 2011

:::Belakang Semalam :::
Respon jiwa : Maka, lebih banyak bagusnya jika setitik pun tidak punya hubung kait dengan mantan. Kerana lebih banyak buroknye jika bersangkut paut. Kerana mantan lebih banyak yg membawa maksud duka durjana di sebelum hari.


No comments:

Post a Comment

tourist